Kjøp homeopatiske medisiner i nettbutikk

Fra 1. januar 2021 vil homeopatiske medisiner (HM) kunne selges i egne godkjente «LUA» utsalg som Arnika.no. Men det er ikke helt «fritt frem», som mange synes å tro.

Vanlige homeopatiske medisiner som har registrering i Norge kan altså fra nyttår også kjøpes andre steder, og ikke bare på apotek. Men i denne sammenhengen er det noen punkter det er viktig å få med seg:

 • HM er fortsatt klassifisert som legemidler.
 • Gjelder kun HM med egne resistrering.
 • Alle HM kan fortsatt også bestilles på alle apotek – Merk: apotek har leveringsplikt.
 • HM uten egen registrering*, krever et såkalt godkjenningsfritak fra lege, og kan kun bestilles på vanlige apotek.

«LUA»-utsalg

For å kunne selge legemidler utenom apotek (LUA) må utsalget få en egen godkjenning fra Mattilsynet. Når det gjelder HM så blir www.arnika.no et LUA-hovedutsalg med landets største utvalg og rask levering.

Andre utsalg

Vi vil nok forhåpentligvis også se at noen helsekostbutikker kommer til å føre et lite utvalg av de mest brukte HM. P.t. er det ingenting som tyder på at HM vil bli tilgjengelig i dagligvarebutikker med det første. Salg av HM fra klinikk er fortsatt ikke tillatt.

*Registrering

I denne sammenhengen er det nødvendig å si noen ord om dagens registreringsordning for HM:

I Norge kreves det at alle legemidler har en såkalt registrering, en markedsføringstillatelse fra Statens Legemiddelverk (SLV). Inntil sommeren 2017 hadde HM et generelt fritak fra denne registreringsordningen, og alle HM kunne selges via apotek uten resept. Sommeren 2017 ble imidlertid dette fritaket for HM opphevet. I dag trenger hver eneste HM som skal selges uten resept en egen registrering. En slik registrerings-søknad til SLV krever betydelige ressurser i form av tid og penger. I Norge er det i dag derfor «bare» omkring 420 HM med egen registrering, og som dermed kan selges i egne LUA-utsalg som Arnika.no.

For spørsmål om bestilling og levering av HM; se www.arnika.no eller ta kontakt med NNS/Arnika.no på telefon 32240550 eller post@arnika.no

Vi har flyttet til nye lokaler

Etter over 15 fine år på Lierstranda flyttet vi sommeren 2020 noen kilometer oppover langs Drammenselva. Både nettbutikken og våre egne merkevarer har hatt en fin vekst, og det var nå nødvendig med større lager og kontorlokaler.

Vi trives i splitter nye, moderne kontorer med tilhørende flotte, romslige og praktiske lagerlokaler. Avbildet er det nye bygget «vårt» med lager i andre etasje og kontorer i tredje. Et stort løft for NNS /Arnika.no mot fremtiden.

Ny adresse:

Norges NaturmedisinSentral as / Arnika.no
Teglverksveien 47
3057 SOLBERGELVA

Covid 19: Vi holder åpent

Vi vil informere om at NNS og vår nettbutikk Arnika.no holder åpent som normalt, på tross av den alvorlige situasjonen vi opplever med Corona pandemi. Vi pakker og sender ut varer mandag til fredag som vanlig. Samtidig er vi veldig bevisste på den alvorlige situasjonen vi er oppe i, og må passe ekstra godt på både ansatte og kunder.

Heldigvis har ingen av våre medarbeidere vist noen tegn til sykdom, og vi har heller ingen ansatte som er pålagt karantene fra myndigheter. Vi har likevel tatt ekstra forholdsregler. Hygienen er trappet opp med hyppig håndvask med såpe og vann, samt at toaletter, vaskeservanter, håndtak, pulter, tastatur og andre gjenstander som hyppig berøres rengjøres ofte.

Vi har også delt ansatte i to team der det ene «laget» er på jobb, mens den andre halvparten er hjemme. Med dette oppnår vi to ting; med færre på jobb kan vi lettere holde passende avstand. For det andre har vi ett reservelag som kan steppe inn om noen skulle bli syke. Om noe skulle endre seg vil vi være raskt ute med informasjon. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt på post@arnika.no

Lov med privatimport

Statens Legemiddelverk har igjen endret syn og nå åpnet for privatimport av homeopatiske medisiner igjen. Dette betyr at du som privatperson ikke lenger MÅ gå via lege for å få et godkjenningsfritak for å kjøpe en medisin som ikke har noen egen registrering i Norge. Du kan bestille direkte fra utlandet uten at tollen skal stoppe dem. NB: Dette gjelder homeopatiske medisiner lovlig omsatt i EU!

Når det er sagt, så er det svært viktig at man fortsetter å bruke apoteket for å kjøpe alle de medisinene som det er søkt registrering for, og som selges reseptfritt på apoteket. Merk altså at homeopatiske – og antroposofiske medisiner fortsatt er klassifisert som legemidler, og dermed selges de kun på apotek i Norge.

En liste over alle homeopatiske medisiner som selges reseptfritt på apotek i Norge kan du se ved å klikke her. Bruk Lagersøk NNS for å se tilgjengelige medisiner, potenser og korrekt varenummer. Husk alltid varenummer når du skal bestille en medisin på apoteket!

Levering og foreskrivning av homeopatiske medisiner

Fra 1. juli kun tillatt å selge homeopatiske medisiner som det er søkt registrering for i Norge. Statens legemiddelverk (SLV) har publisert en egen liste over disse. SLV sin liste finner du her Alle andre medisiner krever godkjenningsfritak (spesielresept) fra lege! Homeopatimedisiner bestilles på apoteket.

Som homeopat bør du være oppmerksom på følgende:

 • Vi selger fortsatt Homeoden som finnes på lager via apotek, frem til 1. juli. Etter det er det slutt med midler fra Homeoden.
 • Det er nå viktigere enn noen gang og undersøke på forhånd om medisinen (og potensen!) du foreskriver faktisk kan leveres! Bruk Lagersøk NN-S på arnika.no (her ser du også lagersaldo/eventuelt leveringstid), eller kontakt oss direkte. BRUK VARENUMMER!
 • Våre hovedleverandører fremover blir DCG (Sverige) og Remedia (Østerrike). Andre kjente leverandører er Sanum, Weleda og Wala.
 • Merk ny styrkebetegnelse:   1M = C 1000 (Remedia).
 • Det er ikke søkt registrering for noen styrker over C1000 (1M). Etter 1. juli trengs det altså godkjenningsfritak fra lege for styrker over C 1000 (1M)!
 • Homeopatiske medisiner i form av øyedråper, nesedråper, øredråper, stikkpiller og vagitatorier får ikke godkjent noen egen registrering og vil dermed etter 1. juli bare kunne selges med godkjenningsfritak (spesielresept) fra lege.

Levering:  Vi er inne i en krevende omstillingsfase der mange varelinjer som tidligere kunne selges fritt utgår fra 1. juli. Samtidig skal vi bygge opp et nytt lager med nyregistrerte medisiner fra DCG og Remedia. Det er utfordrende for oss, særlig nå midt i en ferietid, og vi ber om forståelse for at leveringstiden på medisiner som ikke finnes på lager kan være noe usikker nå i sommer. Vi skal informere så godt vi kan.

Er du i tvil om noe som helst, levering, medisiner du ikke finner eller andre spørsmål så ta kontakt.

Nytt regelverk for homeopatiske medisiner

Det er nå innført krav om egen registrering for homeopatiske medisiner, som tidligere hadde et generelt fritak. Vi er allerede langt inne i den 3 måneders omstillingsperioden SLV innvilget, og som avsluttes 1. juli. Vi har oppsummert noen punkter det er lurt å merke seg i forhold til levering av homeopatiske-, antroposofiske- og biopatiske medisiner fremover.

Hva skjer med levering:

 • Alle homeopatiske medisiner som finnes på lager i Norge omsettes som før frem til 1. juli. Så langt lagrene rekker! Både apotekene og NNS er inne en omstillingfase med tilpasning av lager og logistikk til den nye situasjonen. Bruk lagersøk NNS for å sjekke hva som finnes på lager av homeopatiske medisiner.
 • Spesialbestillinger av homeopatiske medisiner utenom SLV sin liste er nå ikke lenger mulig. (NB: Bortsett fra om man har spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege).
 • Etter 1. juli er det kun tillatt å selge homeopatiske medisiner som det er søkt registrering for. (NB: Bortsett fra om man har spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege).
 • Homeopatiske medisiner kan, som før, kun bestilles gjennom apotek.
 • Antall tilgjengelige medisiner og potenser blir betydelig redusert i forhold til hva vi har vært vant til. Det er for eksempel ikke søkt registrering for høyere potenser enn C1000 (=1M).
 • Forbudet mot privatimport av homeopatiske medisiner ser ut til å opprettholdes.
 • Se listen fra Statens legemiddelverk over alle homeopatiske medisiner det er søkt registrering for her (flere søknader om registrering vil kunne komme etter hvert, og listen vil i så fall oppdateres.)

Andre produkter som forsvinner:

Alle homeopatiske medisiner i form av øyedråper, nesedråper, øredråper, stikkpiller og vagitatorier er ifølge myndighetenes tolkning ikke å anse som utvortes behandling og får ikke godkjent noen egen registrering. Disse formene vil dermed etter 1. juli bare kunne bestilles med spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege.

Oversikt tilgjengelige Scüsslers Cellesalter

Vi får mange spørsmål fra forbrukere om hva som kan leveres av cellesalter. Både Drogecentralen DCG og Reckeweg Biosan SE har registrert sine serier med cellesalter. Dette er dermed noe vi normalt har på lager. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at cellesalter må bestilles på ditt lokale apotek. Vær nøye med å bruke varenummer for å unngå misforståelser og forsinkelser av levering. For å laste ned en fullstendig oversikt over gamle og nye cellesalter kan du klikke her. Du kan også se informasjon om lagersaldo og eventuell leveringstid på vårt lagersøk.

Flytende homeopatiske medisiner tilgjengelige igjen!

Våren 2014 bestemte Tollvesenet at alkoholbaserte homeopatiske legemidler ikke lenger skulle ansees som medisiner, men som alkohol. Dette satte en effektiv stopper for vår mulighet til å distribuere disse i Norge. NNS har omsider fått en godkjenning til å importere disse, slik at flytende medisiner som Fructus Femina, Stimutin, Nektarol, Senegan med flere er nå tilgjengelige igjen. Sjekk vårt lagersøk for levering. Informèr alltid apoteket om varenummer ved bestilling. Du kan lese hele «tollsaken» her

Homeopatiske medisiner fortsatt tilgjengelig i 2017

Etter implementering av ny legemiddelforskrift den 12. januar 2017, kreves det at alle homeopatiske legemidler som skal omsettes i Norge har en egen godkjent registrering.

Situasjonen ser ut til å bli som følger:

Etter 12. januar 2017:

 • SLV vil offentligjøre en liste over alle homeopatiske medisiner som har søkt registrering. SLV har så innvilget en 3 måneders omstillingsperiode gjeldende fra den dato SLV offentliggjør listen. I denne omstillingsperioden vil alle homeopatiske legemidler bli solgt gjennom apotek som før.

Etter at omstillingsperioden utgår (antatt medio apri)l:

 • Alle homeopatiske medisiner det er søkt registrering for kan selges som før, inntil SLV har ferdigbehandlet søknaden.
 • Homeopatiske medisiner med godkjent registrering vil bli tillatt solgt gjennom apotek i henhold til den nye registreringen. Liste over tillatte homeopatiske legemidler vil bli publisert på SLV sine nettsider. Listen vil bli oppdatert jevnlig.
 • Homeopatiske medisiner uten godkjent registrering vil bare kunne selges med godkjenningsfritak (resept) fra lege.

Merk: Alle homeopatiske medisiner i form av øyedråper, nesedråper, øredråper, stikkpiller og vagitatorier vil uten unntak kreve godkjenningsfritak (resept) fra lege.

Konklusjon:  De aller fleste vanlige homeopatiske medisiner vil bli tilgjengelig gjennom apotek som før. Antall produsenter, forskjellige styrker og pakningsstørrelser vil imidlertid bli redusert.

Drogesentralen DCG

DCG er den produsenten i øyeblikket som jobber mest aktivt med registrering av enkeltmidler i Norge. DCG leverer p.t. kun D-potenser. Vi jobber sammen med DCG, for også å kunne levere et utvalg C- og M-potenser.

I tillegg har vi fått signaler fra andre produsenter, blant annet Sanum og Heel at de vil registrere en rekke medisiner. Vi vil informere løpende.

Andre homeopatiske – og antroposofiske legemidler fra kjente og kjære leverandører som Homeoden, Helios Pharmacy, Weleda, Wala med fler, vil ikke lenger bli mulig å kjøpe reseptfritt i Norge etter april. Leger kan imidlertid skrive ut en spesialresept, et såkalt godkjenningsfritak.

DCG leverer også Schüsslers Cellesalter nr 1 – 12. Med unntak av nr 3, 7 og 9 (henholdsvis calc sulph, kal sulph, natr chlor) som venter på godkjenning fra Svenske Läkemedelverket. (Alternativ for disse tre er å bestille dem som homeopatiske piller i D6).

Bruk vårt Lagersøk for å sjekke hva som finnes på lager av homeopatiske medisiner. Her ser du også eventuell leveringstid. NB: Informèr alltid apoteket om varenummer ved bestilling av homeopatiske medisiner.

Privatimport
Forbudet mot privatimport av homeopatiske medisiner opprettholdes. Det eneste man har lov til er å personlig ta med seg homeopatiske legemidler hjem fra EU. Om de er til eget bruk vel og merke. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Halvparten av alle østerrikere bruker homeopati

30 000 østerrikere har skrevet under på en henstilling til deres parlament der de ber om at homeopati blir dekket av medisinske forsikringsordninger. Initiativet fra innbyggerne er bygget på en studie fra 2012 der man fant at hele 50% av østerrikere bruker homeopatiske medisiner, samt at 60% av østerrikske kvinner har tillit til homeopatiske medisiner.

Underskriftskampanjen foreslår en testperiode på 10 år for å evaluere fordelene og besparelsene man ser for seg ved å inkludere homeopati under behandlinger som dekkes av medisinske forsikringer. Man etterlyser også en større anerkjennelse og integrasjon av homeopati i det offentlige helsevesen.

Dette gjenspeiler et sveitsisk initiativ fra 2009, som ledet til en folkeavstemning der to tredjedeler av sveitserne støttet at homeopati og antroposofisk medisin ble en del av offentlig støttet behandling. Vi kan bare håpe at andre land i Europa ser dette som et sterkt signal om hvor brukerne står i dette spørsmålet.

NNS seminar på Ekeberg torsdag 13. oktober

KI

Årets «Kunnskap & Inspirasjon» gikk av stabelen Torsdag den 13. oktober. Arrangementet var fulltegnet med 100 terapeuter og en rekke viktige utstillere, som Solaray, Pharma Nord, Vitalkost, Helsekostsentralen, Soma og Midsona. Dr. Bernt Rognlien foreleste om urter og urtebehandling, der han utvilsomt er en av landets største kapasiteter. Høyskolelektor på BI Cecilie Staude holdt et inspirerende foredrag om fremtiden og hvordan terapeuter kan nyttiggjøre seg sosiale medier.  Etter en deilig lunsj i restauranten fikk vi høre en opplagt Niels Chr. Geelmuyden dele fakta og anekdoter om mat, drikke & medisiner. Niels hadde noen få gladsaker, og desto flere ubehagelige sannheter som han presenterte med sedvanlig humor og varme. Avslutningsvis informerte Bernt Rognlien og Thorleiv Holst om siste nytt i forhold til planlagte offentlige reguleringer av naturstoffer, urter, samt homeopatiske – og antroposofiske medisiner. Takk til alle for en hyggelig og inspirerende dag på Ekeberg!

Homeopati i pediatrisk praksis

little girl and young doctor in hospital having examination

For å få en bedre forståelse av den globale holdningen og bruken av homeopati i pediatrisk praksis ble det nylig gjort en omfattende online spørreundersøkelse. 582 leger og barneleger i seks land (Tyskland, Spania, Russland, Bulgaria, Israel og Colombia) responderte. Resultatene, som er publisert i Global Pediatric Health, viser en relativt utbredt bruk av homeopati ved barnesykdommer i disse landene.

Hele 15% av legene svarte at de bruker homeopatiske medisiner jevnlig i sin praksis. Det ble ikke informert om at undersøkelsen gjaldt bruken av homeopati spesielt. Homeopati er mest brukt ved gjentatte infeksjoner i øvre luftveier, spedbarnskolikk og søvnforstyrrelser. I majoriteten av tilfellene brukes homeopati sammen med tradisjonelle skolemedisiner.

I mange land i Europa og andre deler av verden er det en lang tradisjon for at leger foreskriver homeopatiske medisiner, mens i Norge er det dessverre bare en håndfull. I Europa ser man faktisk en økning i bruken av homeopatiske og antroposofiske medisiner, mens i Norge er det en nedadgående trend.

Ny rapport viser effekt av homeopati

Wissenschaftliche Gesellschaft fur Homoöpathie (WissHom) er et nettverk av  leger og forskere fra Tyskland, Sveits og Østerrike. WissHom har nylig publisert en 60 siders oppsummering over status på homeopatisk forskning. I Norge hører vi alt for ofte bastante påstander fra motstandere av homeopatien om at ”forskning viser at homeopati ikke virker.” Som vi vet så har en løgn som gjentas ofte lett for å bli godtatt som sant. Men publikasjonen, som er et resultat av et samarbeid mellom en rekke prestisjetunge forskernavn, viser noe ganske annet. Forskerne har tatt for seg fire forskjellige forskningsområder innen homeopatien, og rapporten konkluderer med følgende:

 • klinisk erfaring: homeopatisk behandling viser teraputisk effekt og fyller en viktig rolle i legers daglige praksis (i de gjeldende landene er det i hovedsak leger som utøver homeopatisk behandling)
 • randomiserte kontrollerte kliniske forsøk: slike studier av høy kvalitet viser spesifikk effekt av homeopati ut over placebo
 • meta-analyser: fire av fem meta-analyser viser at homeopatisk medisin er statistisk bedre enn placebo
 • basisforskning: forskjellige eksperimenter på cellekulturer, dyr og planter viser spesifikk og reproduserbar effekt av homeopatiske medisiner i høye potenser.

Homeopati dekkes av offentlig helseforsikring i Sveits

Om det går som sveitsiske myndigheter foreslår vil homeopati, antroposofisk medisin, akupunktur, urtemedisin og tradisjonell kinesisk medisin få samme refusjonsstatus som konvensjonell medisin fra mai 2017. Bakgrunnen for godkjennelse av homeopatien stammer fra en rapport bestilt av sveitsiske myndigheter som viste at homeopatisk behandling er skånsom, effektiv og kostnadseffektiv.

I en folkeavsteminig i 2009 stemte hele to tredjedeler av Sveits befolkning for myndighetenes forslag om å inkludere nevnte terapiformer i helsetjenester som blir dekket av den offentlige helseforsikringen.

Behandlingsformene ble i utgangspunktet innlemmet i den obligatoriske helseforsikrings-ordningen i en prøveperiode på seks år (2012-2017). Erfaringene er så gode at myndighetene planlegger å vedta en permanent refusjon av behandlingsutgiftene på linje med andre konvesjonelle behandlingsformer. Det er satt i gang en høringsprosess som vil vare frem til 30.juni 2016, før endelig avgjørelse blir tatt. Les mer

homeopatise medisiner

Ny forskning viser at homeopati virker

Individualisert homeopati har effekt ut over placebo. Det er konklusjonen i Robert Mathie m.fl. sin systematiske litteraturstudie og meta-analyse, publisert i 2015. Dette er den første litteraturstudien (meta-analyse) med fokus på individualisert homeopati. Man har gjennomgått hele 32 tidligere publiserte studier som omhandler totalt 24 forskjellige medisinske tilstander. Resultat fra de tre forsøkene som var av høyest kvalitet tyder på at det er dobbelt så høy sjanse for å oppnå positiv effekt av homeopati enn av placebo! Les hele studien her

I disse forkjølelsestider…

En ny multinasjonal klinisk studie fra mai i år tar for seg forkjølelse med feber hos 523 personer fra 1-65 år. Begge grupper fikk standard symptomatisk behandling i form av paracetamol eller lignende. Den ene gruppen fikk imidlertid i tillegg homeopatisk behandling i form av Influcid®, (Acon. D3, Bry. D2, Eupat. D1, Gels. D3, Ipecac. D3, Phos. D5). Gruppen som fikk homeopati viste både et lavere forbruk av paracetamol, samt at symptomene forsvant 1-2 dager tidligere. Homeopatimedisinen hadde heller ingen bivirkninger. Les hele studien her

Homeopati forebygger forkjølelse hos barn

En norsk studie fra 2005 viser at forebyggende homeopati kan bidra til å redusere plagene ved infeksjoner i øvre luftveier hos barn. Undersøkelsen inkluderte 169 barn under 10 år som ble delt i to randomiserte grupper. Den ene gruppen fikk individualisert homeopatisk forebyggende behandling i tillegg til konvesjonell behandling, mens den andre gruppen kun fikk valgfri konvensjonell behandling. Resultatene viste en signifikant forskjell der gruppen som mottok homeopatisk behandling reduserte både graden av symptomer og sykdomsvarighet. Les hele studien her

Hva i all verden skal vi tro på?

Behandling av syke mennesker skal baseres på kunnskap, erfaring og vitenskap. Tilliten til metode og behandler er essensiell. Skolemedisinen har lenge forfektet at på det vitenskapelige området er de best i klassen. Det er imidlertid nå flere og flere leger som kommer høyere opp på banen og stiller seg kritisk til at mesteparten av den farmasi relaterte forskningen betales og gjennomføres av industrien selv. Det er på tide at myndighetene også fjerner sine skylapper og ikke lenger lar  bukken ta full kontroll over havresekken. Lege Gisle Roksund skriver et godt innlegg til ettertanke i Dagens Medisin kalt Hva i all verden skal vi tro på?

Terapeutseminar: Kunnskap & Inspirasjon 2015

Ekebergrestauranten_nord_litenBli med på høstens vakreste eventyr! Tradisjonen tro arrangerer NNS sitt årlige seminar for terapeuter på Ekebergrestauranten i Oslo. Seminaret holdes torsdag den 15. oktober kl. 9-17 Det vil bli både rene faglige forelesninger, og egne bolker med informasjon fra utstillere, god mat og ikke minst hyggelig sosialt samvær med kolleger. Ta kontak for mer info, eller følg lenke for program.

Les videre

Ny forskning viser effekt av homeopatisk behandling

Siste funn innen forskning på homeopati presentert i Roma. Studier av høy kvalitet viser effekt ut over placebo.

Over 250 forskere fra 39 land møttes i Roma i begynnelsen av juni for å dele de siste funnene innen forskning på homeopati. Cutting Edge Research in Homeopathy, den andre internasjonale konferansen i regi av Homeopathy Research Institute, gikk av stabelen 5-7 juni. Konferansen samlet verdens mest respekterte akademikerne innenfor feltet, og 35 forelesere fra 17 forskjellige land inkluderte 6 professorer og 28 leger. En av hovedforeleserne Dr. Robert Mathie presenterte data fra hans nylig publiserte systematiske gjennomgang av randomiserte, kontrollerte studier på effekten av individualisert homeopatisk behandling. Dr. Mathies meta-analyse konkluderer med at individualisert homeopatisk behandling viser klar effekt ut over placebo! Se hele pressemeldingen fra Homeopathy Research Institute med aktuelle linker her

Zerochol vinner apotekpris i Irland

Best Healthy Heart Product 2015: Zerochol plantesteroler er et lavterskeltilbud uten bivirkninger til alle med forhøyet kolesterol. Produktet ble nylig kåret til årets hjerteprodukt på Irske apotek i kategorien OTC* produkter. Kåringen ble foretatt i regi av “Irish Pharmacy News” og Zerochol vant prisen på bakgrunn av blant annet innhold, forskning og dokumentasjon! I Norge selges Zerochol i alle helsekost faghandler og på utvalgte apotek.

*OTC: ”Over the counter” omfatter også alle reseptfrie legemidler.

Nye Zerocholstudier viser god effekt

To ferske studier på Zerochol utført av et forskerteam ved University of Bratislava i Slovakia ble nylig presentert i Glasgow på den 83. kongress i det Europeiske Arteriosklerose forbundet. Begge viser en signifikant senkning av kolesterolet med kosttilskuddet Zerochol.

Mange med høyt kolesterol ønsker ikke kolesterolsenkende medisiner (statiner). Man vet også at mer enn 50% av pasienter som får foreskrevet statiner slutter å ta medisinene i løpet av 3 år på grunn av bivirkninger som muskelsmerter, leverplager, forstoppelse, diare og utslett. Zerochol plantesteroler er et bivirkningsfritt alternativ som virker.

I den første studien deltok 93 pasienter (41 menn, 52 kvinner) med høyt kolesterol, som av forskjellige årsaker ikke kunne ta statiner. De fikk en tablett Zerochol (800 mg plantesteroler) to ganger per dag. Hele 26,9% av deltagerne nådde faktisk normalverdier (ESC guidelines) av LDL etter 12 uker på Zerochol. Målingene gjort etter 4, 8 og 12 uker viste:

 • en sterk nedgang av totalkolesterolet
 • nedgang på hele 17,37% av LDL-kolesterol etter 12 uker
 • en svak økning av det gode HDL kolesterolet

Den andre studien omfattet 55 pasienter med forhøyet kolesterol, som tok 20 mg statiner om dagen. Pasientene var blitt foreskrevet høyere doser med statiner for å komme ned på ønsket kolesterolnivå, men tålte de økte dosene dårlig.  Deltagerne fikk isteden en tablett Zerochol to ganger per dag, sammen med 20 mg statiner. På 12 uker ble totalkolesterolet ytterligere senket. LDL kolesterolet hadde gått ned med hele 27% (!) etter 12 uker, og 12 av 55 pasienter nådde normalnivå (ESC guidelines) etter 12 uker med en kombinasjon av plantesteroler og statiner.

Det er forøvrig foretatt omkring 200 generelle studier på kolesterol og plantesteroler. Resultatene er så entydige at European Food Safety Authority (EFSA) anerkjenner at et inntak på 1,5 – 3,0 gram plantesteroler om dagen senker kolesterolnivået i blodet.

Les mer om Zerochol på www.zerochol.no

Homeopati bedre enn antibiotika ved ørebetennelser

ørebetennelseHar du, eller dine barn noengang hatt ørebetennelse? I så fall vet du hvor viktig det er med rask behandling mot smerten, som kan være ganske intens. Fire kontrollerte kliniske studier viser at homeopati kan lette ørebetennelser. Det virker raskere enn antibiotika, og barn som er behandlet med homeopati har mindre sjanse for å få ørebetennelsen tilbake. Bedringen skjer også uten bivirkninger. Antibiotika er, foruten resistensproblematikk, også forbundet med problemer som candida, afte, diarè og astma. Les mer på Homeopathyplus

God effekt av antroposofisk behandling

Pediatrician Examining GirlEn ny forskningsstudie viser en reduksjon i antibiotikabruk hos barn med akutte luftveisinfeksjoner og ørebetennelser som ble behandlet med antroposofiske medisiner. Antiobiotika var kun nødvendig for  5,5 % av barna som fikk antroposofisk behandling, mot 25,6 % blant barna som fikk konvensjonell medisin. Barna som fikk antroposofisk behandling hadde også mindre behov for smertestillende medisiner og de merket en raskere bedring av symptomer. Funnene er viktige i forhold til at bruken av antibiotika må ned for å få bukt med det økende problemet med antibiotikaresistens. Studien gir også ytterligere bevis for at antroposofisk behandling gitt til barn ved slike vanlige betennelsestilstander er både fordelaktig og trygt. Les videre

Homeopati utbredt i Tyskland

Over halvparten av den tyske befolkning bruker homeopatisk medisin, og antallet brukere er økende. En ny undersøkelse viser nemlig at antallet brukere av homeopati i Tyskland har gått opp fra 53% i 2009 til hele 60% i 2014.

Rapporten, som er publisert av den Tyske foreningen for medisinprodusenter, Bundesverband der Arzneimittel Hersteller (BAH), tegner et utfyllende bilde av bruken av homeopatiske medisiner i Tyskland med en rekke interessante punkter:

 • 73% av tyske kvinner og 48% tyske menn har brukt homeopati.
 • 95% av vesttyskere kjenner til homeopatiske medisiner (en økning fra 76% i 1975).
 • 67% bestemte seg for å forsøke homeopati etter å ha fått det anbefalt fra familie eller venner.
 • Homeopati er mest brukt mot forkjølelse og influensa, etterfulgt av ”generell styrking av immunforsvaret”, solbrenthet og inseksstikk. Annen utbredt bruk er mot hodepine, fordøyelsesbesvær og søvnløshet.
 • Hovedgrunnen til at man velger homeopatiske medisiner er den svært lave rapporteringen av bivirkninger.

Den ferske rapporten er utarbeidet på grunnlag av en undersøkelse fra mai og juni i år, gjort på 1500 personer spredt over hele Tyskland. Undersøkelsen ble utført av Institut  für Demoskopie Allensbach. En lignende undersøkelse ble sist gjort I 2009.

Kilder:

Les mer på hjemmesiden til BAH

Les hele rapporten

Terapeut-seminar: Kunnskap & Inspirasjon 2014

EKEBERGRESTAURANTEN_3_mal2Vi inviterer terapeuter til seminar tirsdag den 14. oktober kl. 9 – 17 på Ekeberg restauranten i Oslo. Det er fortsatt noen ledige plasser. Seminaret koster kun kr. 300 inkludert varm lunsj i restauranten.

Forelesninger: Intuisjon og business – en vei til suksess ved Caroline Björk, Matallergi – mer enn bare vondt i magen ved Gill Hart, Bachs blomstermedisin – gammel medisin i moderne utgave ved Susanne Løfgren, og sist men ikke minst Helse og helhet – erfaringer ved Jens Lunden.

For fullstendig program og informasjon om påmelding klikk her    Velkommen !

Komplementærmedisin er kostandseffektivt

legeI EU legges det stor vekt på sammenhenger mellom helse og økonomi når man diskuterer fremtidens helsetjenester. En ny forskningstudie fra Nederland som er gått over 6 år viser at pasienter som bruker en lege med tilleggsutdannelse innen komplementær og alternativ medisin (KAM) har i gjennomsnitt 10% lavere helseutgifter en de som bruker en lege med kun konvensjonell utdannelse. Studien viser samtidig at pasienter i en KAM praksis verken lever kortere eller lengre enn pasienter i en tradisjonell praksis.

Studien er basert på analyser av kostnader og dødelighet i perioden 2006 – 2011 fra det Nederlandske forsikringsselskapet Agis. Datagrunnlaget inneholdt opplysninger fra hele 9126 legepraksiser, hvorav 9016 konvensjonelle og 110 KAM. Majoriteten (64%) av KAM tilbudene var antroposofiske leger, akupunktører og homeopater.

Resultatene av studien bekrefter at det er tilstrekkelig med bevis for at KAM er kostnads effektivt sammenlignet med konvensjonell medisin, noe som burde rettferdiggjøre en større vektlegging av KAM både blant helsearbeidere og politiske beslutningstagere. Studien er publisert i BMJ og kan leses her

LEDIG STILLLING: Vi søker Farmasøyt til nytt apotekkonsept

pharmacist-jobsVi søker Farmasøyt til et nytt, selvstendig apotek i Oslo sentrum. En unik mulighet til å bli en del av et spennende og nytenkende apotekkonsept. I tillegg til vanlig apotekutsalg, vil apoteket bli det første til å spesialisere seg innen naturstoffer med basis i moderne forskning og funksjonell medisin. Dette vil foregå i nært samarbarbeid med Skandinavias største og mest anerkjente legesenter innen funksjonell medisin. Apoteket skal også utvikles til et moderne nettapotek.

I tillegg til å bli driftsansvarlig farmasøyt vil du få spennende oppgaver som å bidra til å etablere og utforme et helt nytt apotek, samt å utvikle apotekproduksjon av utvalgte naturstoffer.

Du bør like å samarbeide i team, samtidig som du er selvstendig, ansvarsfull og kontaktskapende. Erfaring fra apotekdrift er en fordel. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Kvalifikasjoner/utdanning: Norsk eksamen cand.pharm., master i farmasi, eller utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med norsk eksamen. Eller autorisasjon som provisorfarmasøyt.

For mer informasjon ta kontakt med Torleiv Holst på telefon 91705946 eller torleiv@nn-s.no

Tollvesenet stanser flytende homeopatiske medisiner

Tollvesenet har lenge skapt problemer for oss ved å nekte å godta at våre produkter er medisiner. Dette på tross av at de er klassifisert som legemidler av Statens Legemiddelverk . Tollvesenet har nå satt oss i en håpløs situasjon der vi foreløpig er tvunget til å stanse all import av alkoholbaserte homeopatiske og antroposofiske medisiner. Importstansen vil gjelde alle  flytende medisiner (ikke piller og ampuller), basert på alkohol som er homeopatisk fortynnet og potensert. En rekke flytende medisiner fra kjente produsenter som Weleda, Homeoden, Wala, Allergica, Heel, DCG  m.fl. vil dermed ikke bli mulig å kjøpe i Norge. Men det er ikke bare de alkoholbaserte legemidlene som tollvesenet nekter å kalle medisiner.

Homeopatiske piller

Både i EU og i Norge er homeopatiske medisiner klassifisert som legemidler av de rette fagmyndigheter. Men det norske tollvesenet mener å vite bedre. De opphøyer seg selv til medisinske eksperter, vender det døve øret til og nekter å kalle medisinene for noe annet enn sukkertøy. Derfor importeres homeopatiske piller p.t. som sukker. Det må vi betale sukkeravgift for. Straks pillene har passert den norske grensen er de plutselig legemidler igjen. Og dermed må vi betale legemiddelavgift. Det er viktig å merke seg at tollvesenets ”sukker” kun kan omsettes som legemidler gjennom apotek.

Homeopatiske ampuller

Når det gjelder ampuller blir det enda værre. Tollvesenet nekter fortsatt for at det er medisiner, på tross av at det er injeksjonsampuller som krever resept fra lege. Her sliter tollvesenet imidlertid med å finne en passende tolltariff, for ampullene inneholder ikke sukker. I sin fornektelse av homeopatiske legemidler har tollvesenet funnet det fornuftig å tolle ampullene inn til Norge under tariff 3824, forøvrig samme tariff som for sement. Tariff 3824 lyder som følger:  ”Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpe­kjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.” Straks tollvesenet har stemplet og godkjent ”sementen”, er det legemidler igjen og kun lovlig solgt på apotek.

Flytende medisiner

Men tollerne gir seg ikke der. Situasjonen for de flytende, alkoholbaserte medisinene er nå prekær. Tollvesenet nekter atter for at det er legemidler, til tross for at de kun er til medisinsk bruk, og ikke kan selges andre steder enn på apotek. Tollen pålegger oss å bruke tolltariff 2208 for tekninsk sprit ved import av disse produktene. Og det kunne vi nok gjort. Vi skulle ha betalt både alkoholafgift og legemiddelavgift om det så skulle være. Det er bare det at teknisk sprit ikke er lov å selge gjennom apotek. Og vi stanger hodet i veggen. Bokstavelig talt. Tollvesenet har nå klart å sette en effektiv stopper for at en gruppe helt lovlige homeopatiske- og antroposofiske medisiner kan omsettes i Norge. Det kan være på sin plass å bemerke at apotekene har leveringsplikt på lovlige legemidler. En plikt de i øyeblikket altså ikke klarer å overholde.

Uholdbar situasjon

Så langt har tollvesenet ikke firet en tomme. Vi har brukt en formue på advokater, men både fornuft og gode argumenter preller av som vann på gåsa. Vi snakker for døve ører. Tollvesenet er heller ikke det grann bekymret for å bli dratt til retten. De har jo en stor sekk med skattebetalernes penger til sin disposisjon. Det har ikke vi. Situasjonen er åpenbart helt uholdbar både for oss, apotek, leger, Statens Legemiddelverk og ikke minst for pasientene som ikke får tak i medisinene de trenger. Vi kan forsikre om at siste ord ikke er sagt i saken. Vi fortsetter kampen og jobber sammen med vår advokat, Statens Legemiddelverk, Antroposofiske legers forening, Norske Homeopaters Landsforbund og pasientforeningen for å finne en løsning på situasjonen.

Homeopati som offentlig behandling i Thailand?

myggThailandske helsemynigheter vurderer å innføre homeopati som profylaktisk behandling for hele befolkningen.

Bakgrunnen er et homeopatisk pilotprosjekt på forebyggende homeopatisk behandling blant barn og unge i regionen Sing Buri tilbake i 2012. Dr. Wali Suwatthika ved barneavdelingen på Sing Buri Hospital forteller at man ga Eupatorium perforatum oppløst i vann til barna hver 3 måned.

Les videre

Alternativ behandling bra for både helse og økonomi

akupunktur_litenAlternativ.no har i dag publisert en god artkkel av Unni Nordbrenden om at alternativ behandling viser seg å ha positive gevinster for samfunnet både i forhold til helse og økonomi. Artikkelen baserer seg på en nederlandsk undersøkelse fra 2012 av Dr. Peter Kooreman og Dr. Erik W. Baars. De som får alternativ behandling koster samfunnet mindre samtidig som de lever lenger, ifølge undersøkelsen. Bruken av alternativ medisin øker også over hele verden. Les hele artikkelen her

Kurs: Homeopatisk behandling av allergi

allergi_jenteNorges NaturmedisinSentral inviterte, i samarbeid med DCG, alle terapeuter til kurs i homeopatisk behandling av allergi den 13. februar. De nærmere 50 påmeldte fikk en fin oppfriskning i de mest aktuelle midlene. I første del underviste Jarle Botnen i forebyggende, isopatisk behandling og bruken av Rioplexer (tidligere Rhinoplexer). Etter lunsj tok Øyvind Hafslund for seg både akutt og forebyggende behandling av allergi fra en mer klassisk homeopatisk tilnærming. Vi takker for det gode fremmøtet. Ta kontakt om du ønsker kompendie fra kurset tilsendt på e-post.

Misbruk av meta-analyser mot homeopati

Lege og forsker Robert Hahn

Lege Robert Hahn

Den svenske legen og tidligere forskningssjef ved Universitetet i Lidköping Robert Hahn har gjennomført en faktabasert gjennomgang av hvordan forskjellige forskere har kommet frem til svært ulike konklusjoner i sine meta-analyser av eksisterende homeopatisk forskning. Meta-analyser er etter Hahns oppfatning lenge blitt misbrukt som bevis for at homeopati ”ikke virker.» Les videre

Kunnskap & Inspirasjon 2013 – lenker til foredrag

Gruppearbeid. I forgrunnen Torleiv Holst og Lene Fjellstad.

Gruppearbeid. I forgrunnen T. Holst og Lene Fjellstad.

For sjette året på rad arrangerte NN-S et eget seminar for terapeuter. ”Kunnskap & Inspirasjon 2013” gikk av stabelen på Ekeberg i Oslo torsdag denne uken. De flotte omgivelsene på Ekebergrestauranten dannet en fantastisk ramme rundt et svært vellykket arrangement. Som vanlig var det lagt opp til en fin blanding av faglig påfyll, produktinformasjon og sosialt samvær. Vi har lagt ut lenker til foredrag og utstillernes produktpresentasjoner.

Les videre

Medisinske sannheter er ferskvare

medisinsk vitenskapLege og førstelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund Jan Helge Halleraker stiller seg i siste nummer av Dagens Medisin spørsmålet om vi kan stole på den medisinske forskningen? Etter å ha praktisert som lege i forskjellige stillinger gjennom 33 år er han kommet fram til at ”medisinske sannheter kommer og går.” Som en kuriositet nevner han at det er ikke alt for lenge siden pasienter ble anbefalt å røyke såkalte ”astmasigaretter.” Det var på 50-tallet, men kan vi egentlig stole på dagens medisinske vitenskap?  Les videre

Seminaret er fullbooket!

Responsen på vårt seminar for terapeuter «Kunnskap og Inspirasjon» har vært gledelig stor, og alle de 100 plassene er allerede fyllt opp. Det er svært hyggelig for oss som arrangør og våre samarbeidspartnere at pågangen er så stor. Det tar vi som et tegn på at programmet er av interesse og vi ser fram til en trivelig og innholdsrik dag på Ekebergrestauranten den 17. oktober.

Seminar: «Kunnskap og Inspirasjon 2013»

School Books, Apple and Clock on Desk at SchoolNNS arrangerer sitt årlige seminar «Kunnskap og Inspirasjon» for 6. året på rad. Arrangementet er lagt til flotte og trivelige lokaler på ærverdige Ekebergrestauranten i Oslo og går av stabelen torsdag 17. oktober. Vi presenterer et program som vi håper og tror dere finner både faglig interessant og inspirerende. Det er begrenset antall plasser igjen. Ta kontakt for mer informasjon på telefon 32 24 05 50.  Les videre

Normal OAT kl 14 fra mandag 19. august

apotekhylleFerien er definitivt over her på NNS, og vi er tilbake i full fart. Vi går derfor tilbake til normal ordre-avslutnings-tidspunkt (OAT) kl. 14.00 fra førstkommende mandag den 19. august. Minner samtidig om våre leveringsrutiner, med utsendelse av varer 3 ganger i uken: mandag – onsdag – fredag. Vi ber likevel om at apotekene bestiller varer hver dag som vanlig. Dette er til god hjelp for oss.

Hormonforstyrrende stoffer i solkrem

Forbrukerrådet

Direktør Randi Flesland ved Forbrukerrådet

Er det hormonforstyrrende stoffer i din solkrem? På en pressekonferanse i forrige uke advarer Forbrukerrådet mot at en rekke solkremer inneholder hormonforstyrrende stoffer. Les oppslaget i Dagbladet.

arnika.no får du solkrem fra både Eco og Biosolis og ingen av disse inneholder noen hormonforstyrrende stoffer og så er de til og med økologiske.

Pressemelding: Zerochol senker kolesterolet

Zerochol er et kosttilkudd som det Europeiske mattilsynet EFSA (European Food Safety Authority) anerkjenner for sin kolesterolsenkende virkning. Zerochol består av naturlige plantesteroler fra økologiske, og ikke genmodifiserte planteoljer. EFSA har på bakgrunn av omfattende forskning gått god for at 1,5 – 3,0 gram plantesteroler om dagen senker kolesterolnivået i blodet. Les videre

Norges NaturmedisinSentral – Nye nettsider

Homeopatiske pillerDette er de nye nettsidene til Norges Naturmedisin Sentral. Som du ser er headingen litt annerledes enn tidligere, men ellers er «lesten» stort sett som før. Vi holder på å gå gjennom alt innhold og linker slik at alt skal virke tilfredsstillende. Om det er ting du ikke finner, linker som ikke virker eller lignende setter vi pris på en tilbakemelding. I tillegg til Produktsøk, finner du nå også et eget søk der du kan søke i innholdet på sidene. Nyheter og info om produkter vil bli oppdatert jevnlig.

Kunnskap & Inspirasjon 2013

N-S seminaret Kunnskap og inspirasjonNN-S seminaret ”Kunnskap og inspirasjon” er blitt en hyggelig tradisjon. En fin vitamininnsprøytning  i høstmørket. Årets seminar blir torsdag den 17. oktober. Det er mulig å melde seg på allerede nå. Seminaret er forbeholdt terapeuter. I år har vi booket lyse og trivelige lokaler på ærverdige Ekebergrestauranten i Oslo!  Les videre

Homeopati og smertelindring

forskningEn stor fransk studie som inkluderte 153 deltagere viste at pasienter med kroniske muskel – og skjelettplager hadde en reduksjon på hele 50% i bruken av konvensjonelle smertestillende medisiner så lenge de var under behandling av lege som også hadde kunnskap om foreskrivning av homeopatiske medisiner.

Forskerne understreket at denne franske observasjonsstudien ble utført over et helt år, og langtidsbruken av konvesjonelle smertestillende medisiner har et antall både lette og alvorlige bivirkninger, til forskjell fra homeopatien som er skånsom og trygg. Les videre

Trygt å handle i seriøse norske nettbutikker!

rygt å handle i seriøse norske nettbutikkerNRK nyheter går i dag ut og advarer mot kjøp av naturmidler og kosttilskudd på internett. Vi skulle ønske at NRK var litt mer etterretterlige, og presiserte at det de mener å advare mot er useriøse og utenlandske aktører. Det er viktig å gjøre et tydelig skille mellom seriøse norske internettbutikker, og utenlandske internettsider som ikke forholder seg til norsk lovgivning. Norges NaturmedisinSentral er både helsekostgrossist og legemiddelgrossist godkjent av Legemiddelverket. Alle våre produkter tilfredstiller norsk lovgivning uavhengig om de distribueres gjennom vår nettbutikk arnika.no, i helsekosten eller på apoteket.

I Norge er det Legemiddelverket og Mattilsynet, som har ansvaret for godkjenning av medisiner og kosttilskudd. Det norske regelverket gjelder uansett om du velger å handle i din lokale butikk, på helsekosten, på apoteket eller i norske internettbutikker. Les videre

Manukahonning mot magetrøbbel

Manuka honning MGO400 250gVanlig honning har lenge vært brukt mot sår hals og forkjølelse. Forskning publisert i Journal of the Royal Society of Medicine tyder på at den spesielle Manukahonningen fra New Zealand, også kan hjelpe mot magesår. Til forskjell fra vanlig honning, hemmer Manukahonning nemlig også veksten av Helicobacter pylori, bakterien som ansees for å være hovedårsak til halsbrann (dyspepsi) og magesår. Manukahonning inneholder nemlig betydelig større mengder av det antibakterielle stoffet metylglyoksal (MGO).

Dr. Anette Bender om kreft og mistelteinbehandling

Dr Anette BenderI siste nummer av Utposten – blad for almen og samfunnsmedisin, skriver Dr. Anette K. Bender om bruken av misteltein som komplementær behandling ved kreft. Dr. Bender, som er spesialist i almenmedisin og antroposofisk lege, deler her sin lange erfaring med bruken av misteltein.
Les artikkelen her: Dr. Anette Bender om kreft og mistelteinbehandling

Nye leveringsrutiner til apotek

Nye leveringsrutiner til apotekPå grunn av betydelig økte fraktkostnader reduserer vi utsendelser fra 5 til 3 ganger i uken. Det innebærer at vi ikke lenger sender ut varer på tirsdager og torsdager. Ellers er alt som før. Viktig at alle apotek fortsetter å bestille varer hver dag.

Merk: Omgående ekspedering av varer på tirsdager og torsdager sendes mot et frakt- og ekspedisjonsgebyr på kr. 75,-

Medisin er et skjørt fag der sannheten er ferskvare

Anders Danielsen LieI et innlegg i Aftenposten i dag med tittelen Ondskapsfull harselas skriver lege Anders Danielsen Lie en meget god og etterlengted kritisk artikkel. Med utgangspunkt i programserien Folkeopplysningen stiller han spørsmålstegn ved om dette er et konstruktivt innlegg i debatten om alternativ medisin. Medisin er et skjørt fag, vitenskapelig sett, med store metodeproblemer på alle nivåer. Sannheter er ferskvare skriver Lie. Vi tar hatten av for en glimrende og usedvanlig ærlig artikkel! Les artikkelen i aftenposten her

Manukahonning – funksjonell mat

Manuka honning MGO400-250g_80.jpgVinteren står for døren, og det kan være lurt å forberede kroppens immunforsvar mot bakterier og virus. Det har lenge vært kjent at vanlig honning er bra ved forkjølelse. Manukahonning er imidlertid mange ganger så potent. Hva er det egentlig som gjør den så spesiell? Tyske forskere har funnet at de unike antibakterielle egenskapene til Manukahonningen skyldes et svært høyt naturlig innhold av metylglyoxal (MGO).

Professor Thomas Henle ved universitetet i Dresden ledet forskerteamet som påviste at det ekstreme innholdet av MGO er den direkte årsaken til Manukahonningens unike antibakterielle aktivitet (1). Les videre

Folkeopplysning eller kvasi-vitenskap?

Jeg har alltid følt en viss uhygge når jeg møter skråsikkerheten, bedreviteren, eller fanatikeren som påberoper seg å kjenne sannheten. I går var det selveste NRK, med fysiker Andreas Wahl som selvutnevnt misjonær, som hevet røsten. I et sammensurium av lettvinte løsninger, klippede intervjuer, forhastede konklusjoner, usannheter, kvasi- vitenskapelige tv-leker og latterliggjøring ble homeopatien stemplet som kjettersk. I vitenskapens navn selvfølgelig. Det er betenkelig at NRK velger å kringkaste et slikt program som folkeopplysning”.

Det finnes drøyt 230 forskjellige vitenskapelige studier på homeopati. Den mest seriøse forskningen som bedømmer kvaliteten på studiene er utført av Linde (1). Der konkluderes det med at studiene om homeopati generelt er av like god, eller høyere kvalitet enn skolemedisinske studier. En objektiv gjennomgang gjort av Linde i 1999 konkluderer med at homeopati er dobbelt så effektivt som placebo (2). Verdens helseorganisasjon (WHO) slår også fast i en uoffesiell rapport at majoriteten av vitenskapelige studier om homeopatisk medisin publisert de siste 40 år, viser at homeopati har effekt ut over placebo. Les videre

Feilinformasjon om forskning og homeopati

Piller og prestekrageDana Ullman, engelsk journalist og forfatter, går i en artikkel hardt ut mot fanatiske motsandere av homeopati som ukritisk fremsetter myter og usannheter om homeopatisk behandling. Han beskriver en organisert desinformasjonskampanje motivert av økonomiske interesser og fanatiske leger med en snever forståelse av vitenskap Les videre