Mange sykepleiere velger alternativ behandling

Mange sykepleiere velger alternativ behandlingSykepleiere er i nærkontakt med de som trenger hjelp og erfarer hva som virker. Selv velger de ofte alternativ behandling og alternativ medisin når de blir syke ifølge en ny dansk undersøkelse som viser at så mye som 77 prosent av sykepleiere har brukt alternativ behandling. Både soneterapi, massasje, akupunktur og homeopati er metoder som står høyt oppe på listen av de mest brukte. Mange er også skeptiske til piller.

Det er mange sykepleiere som velger alternativ behandling, både for seg selv og for å hjelpe andre.

Hvorfor velger sykepleiere alternativt
Mange sykepleiere velger også å videreutdanne seg innen forskjellige alternative behandlingsformer. Det er flere grunner til at de velger å jobbe med alternativ behandling i følge Høgskolelektor Berit Johannessen. Hun tok doktorgrad om emnet i 2006: ”Sykepleiere i alternativ behandling”.

-Den vanligste måten for sykepleierne å gå inn i alternativ behandling på, er gjennom egne erfaringer. Ofte har de selv eller noen i familien brukt alternativ behandling i situasjoner der de har erfart at det offentlige helsevesenet ikke kunne tilby hjelp, sier Berit Johannessen.

Skeptiske til piller
Johannessen påpeker også at mange misliker å måtte gi pasienter sovemedisin eller antibiotika når de vet at andre mer skånsomme og naturlige metoder ville vært bedre, men tvinges til å gi pasienten noe de mener er mer skadelig.

-Mange av disse sykepleierne er skeptiske til piller, og mener at legemiddelindustrien har alt for stor makt over legene, og industrien tjener ikke på at folk ordner opp selv med ufarlige midler, sier Johannessen.

Alternative sykepleiere organisert
Allerede i 1997 etablerte norske sykepleiere Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin, SFA. Medlemmene er autoriserte sykepleiere som har utdanning i og/eller arbeider med alternative behandlingsformer og holistiske tilnærminger for å fremme menneskers helse og livskvalitet.

De ønsker bl.a fremme forståelse av den ressursen som deres kunnskap og deres virksomhet representerer, både innenfor offentlig og privat helsearbeid, kan men lese i deres vedtekter.

Faggruppen arbeider også for at alternative og holistiske behandlingsformer skal være tilgjengelig for alle mennesker som ønsker å benytte slike tilbud, både innenfor offentlig og privat helseomsorg.

Danske sykepleiere har en tilsvarende organisasjon. I 2005 ble den danske ”Fagligt selskab for sygeplejersker til fremme og integration af komplementære terapiformer i sygeplejen”, FS-KOM, stiftet. Fra 2010 utvidet organisasjonen sin struktur ved å legge opp til større medlemsaktivitet og interaksjon mellom medlemmene.

Velger å bli behandlet alternativt
Men ikke bare utdanner sykepleiere seg innen alternativ behandling. De velger gjerne selv soneterapi, kinesiologi, homeopati, akupunktur, massasje eller andre alternative metoder når de blir syke eller får plager og problemer.

I Danmark har de funnet ut hvor stor utbredelse bruk av alternativ behandling har blant sykepleiere. En fersk undersøkelse, blant 1.458 sykepleiere med medlemskap i Dansk Sygeplejeråds, viser at hele 77 prosent av de spurte hadde brukt en eller flere former for alternativ behandling.

Ifølge forskerne betyr dette at andelen av danske sykepleiere som har brukt alternativ behandling er hele to til fem ganger høyere enn for den danske befolkningen generelt. Undersøkelsen er utført Anita Lunde fra Syddansk Universitet og er finansiert av Viden- og Forskningscenter for Alternativ behandling, Vifab.

Soneterapi på topp
Soneterapi er den metoden som oftest blir valgt av sykepleiere i Danmark. Hele 44 prosent av deltagerne oppgir å ha valgt denne behandlingsmetoden. Men også massasje og akupunktur er mye benyttet. Hele 40 prosent av sykepleierne hadde valgt en av disse metodene. Homeopati, healing og craniosacralterapi/kraniosakralterapi er også populært og brukt av nær 15 prosent av deltagerne i undersøkelsen. Deretter kommer kinesiologi og ernæringsterapi, som er brukt av henholdsvis 9,7 og 5,9 prosent av de spurte sykepleierne.

I Norge er det også mange sykepleiere med utdanning innen alternative og komplementære metoder som tilbyr alternativ behandling idag, enten ved sykehus eller i privat praksis.

Det vi vet utifra en ganske fersk rapport fra , Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), er at det tilbys alternativ behandling ved halvparten av norske sykehus og at det ofte er interessen blant sykehusansatte som er grunnen til bruk av alternativ behandling, – bortsett fra når det gjelder akupunktur, som ofte blir foreslått av ledelsen ved sykehuset.

Metodene som oppgis å bli brukt ved norske sykehus er akupunktur, biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates.

Sykepleiere og leger erfarer virkning
Det gjort mange studier på alternativ behandling som viser at de forskjellige metodene kan ha god effekt. Grunnen til at dette ikke er satt i system i Norge kan, ifølge lege og akupunktør Arne Johan Norheim, NAFKAM, være et kostnadsspørsmål. Norheim er redd det ikke vil bli tatt hensyn til tidsaspektet ved de alternative arbeidsmetodene. Norheim har besøkt et sykehus i London, som har et etablert tilbud om alternativ behandling. Her så han eksempler på hvordan krav til effektivisering kan by på problemer.

Men det faktum at sykepleierne erfarer at både de selv får hjelp og at de hjelper andre kan ikke engang den mest fornektende motstander av alternativ behandling ta ifra hverken pleier eller pasient.

Kilde: alternativ.no