Folkeopplysning eller kvasi-vitenskap?

Jeg har alltid følt en viss uhygge når jeg møter skråsikkerheten, bedreviteren, eller fanatikeren som påberoper seg å kjenne sannheten. I går var det selveste NRK, med fysiker Andreas Wahl som selvutnevnt misjonær, som hevet røsten. I et sammensurium av lettvinte løsninger, klippede intervjuer, forhastede konklusjoner, usannheter, kvasi- vitenskapelige tv-leker og latterliggjøring ble homeopatien stemplet som kjettersk. I vitenskapens navn selvfølgelig. Det er betenkelig at NRK velger å kringkaste et slikt program som folkeopplysning”.

Det finnes drøyt 230 forskjellige vitenskapelige studier på homeopati. Den mest seriøse forskningen som bedømmer kvaliteten på studiene er utført av Linde (1). Der konkluderes det med at studiene om homeopati generelt er av like god, eller høyere kvalitet enn skolemedisinske studier. En objektiv gjennomgang gjort av Linde i 1999 konkluderer med at homeopati er dobbelt så effektivt som placebo (2). Verdens helseorganisasjon (WHO) slår også fast i en uoffesiell rapport at majoriteten av vitenskapelige studier om homeopatisk medisin publisert de siste 40 år, viser at homeopati har effekt ut over placebo.

Den studien som homeopatiens motstandere baserer det meste av sin kritikk på er meta-analysen til Shang fra 2005 (3). Han ekskluderte 96% av alle studier som forelå. Mange av eksklusjonskriteriene var særdeles dårlig begrunnet. På bakgrunn av de resterende 4% fant han at man ikke kunne fastlå noen effekt ut over placebo.

Situasjonen i dag er den at det finnes god forskning som konkluderer med at homeopati har effekt, og det finnes god forskning som er kommet til det motsatte. Det er altså for tidlig å trekke noen entydige konklusjoner.

Man må forske mer, fra nye vinklinger og med nye metoder. I tråd med anbefalingene fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin) ved UiT.

Det er forøvrig ikke riktig, som Wahl påstår i sitt program, at homeopater mener de har funnet løsningen på hvordan homeopati virker.

Teorien om at vann har ”hukommelse” er bare en av flere teorier som er lansert. Ingen av teoriene er vitenskapelig bevist, og det er det heller ingen som hevder. Men det at man ikke vet hvordan det virker, betyr ikke at homeopati ikke kan ha effekt. Homeopater, og ikke minst mange pasienter, opplever at det virker. Det burde tas på alvor.

Innen fysikken, Wahls eget felt, er det så vidt meg bekjent fortsatt svært mange uløste gåter, mystiske fenomener og ubesvarte spørsmål.

Det ser imidlertid ikke ut til å bekymre ham det aller minste. Mon tro om det heller interesserer ham i særlig grad? Men homeopatien vet han tilsynelatende mye om. I alle fall nok til å dømme den til evig fortapelse.

Andreas Wahl er verken journalist eller vitenskapsmann. Likevel får han frie tøyler i NRK. Han fremstår som en bedreviter og en mobber, muligens også som en underholder i noens øyne, men noen folkeopplyser, det er han ikke.

Erling Moxness

Informasjonsansvarlig NNS

Referenser:

1. Linde K. Lancet 1997; 350: 834-843;

2.Linde K. J Clin Epidemiol 1999; 52: 631-636;

3. Shang

A. Lancet 2005; 366: 726-731.

Du kan lese mer om homeopati og forskning på følgende

linker:

www.nhl.no

http://www.alternativ.no/art/?id=678