Nytt regelverk for homeopatiske medisiner

Det er nå innført krav om egen registrering for homeopatiske medisiner, som tidligere hadde et generelt fritak. Vi er allerede langt inne i den 3 måneders omstillingsperioden SLV innvilget, og som avsluttes 1. juli. Vi har oppsummert noen punkter det er lurt å merke seg i forhold til levering av homeopatiske-, antroposofiske- og biopatiske medisiner fremover.

Hva skjer med levering:

  • Alle homeopatiske medisiner som finnes på lager i Norge omsettes som før frem til 1. juli. Så langt lagrene rekker! Både apotekene og NNS er inne en omstillingfase med tilpasning av lager og logistikk til den nye situasjonen. Bruk lagersøk NNS for å sjekke hva som finnes på lager av homeopatiske medisiner.
  • Spesialbestillinger av homeopatiske medisiner utenom SLV sin liste er nå ikke lenger mulig. (NB: Bortsett fra om man har spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege).
  • Etter 1. juli er det kun tillatt å selge homeopatiske medisiner som det er søkt registrering for. (NB: Bortsett fra om man har spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege).
  • Homeopatiske medisiner kan, som før, kun bestilles gjennom apotek.
  • Antall tilgjengelige medisiner og potenser blir betydelig redusert i forhold til hva vi har vært vant til. Det er for eksempel ikke søkt registrering for høyere potenser enn C1000 (=1M).
  • Forbudet mot privatimport av homeopatiske medisiner ser ut til å opprettholdes.
  • Se listen fra Statens legemiddelverk over alle homeopatiske medisiner det er søkt registrering for her (flere søknader om registrering vil kunne komme etter hvert, og listen vil i så fall oppdateres.)

Andre produkter som forsvinner:

Alle homeopatiske medisiner i form av øyedråper, nesedråper, øredråper, stikkpiller og vagitatorier er ifølge myndighetenes tolkning ikke å anse som utvortes behandling og får ikke godkjent noen egen registrering. Disse formene vil dermed etter 1. juli bare kunne bestilles med spesialresept (godkjenningsfritak) fra lege.