Mange sykepleiere velger alternativ behandling

Mange sykepleiere velger alternativ behandlingSykepleiere er i nærkontakt med de som trenger hjelp og erfarer hva som virker. Selv velger de ofte alternativ behandling og alternativ medisin når de blir syke ifølge en ny dansk undersøkelse som viser at så mye som 77 prosent av sykepleiere har brukt alternativ behandling. Både soneterapi, massasje, akupunktur og homeopati er metoder som står høyt oppe på listen av de mest brukte. Mange er også skeptiske til piller.

Det er mange sykepleiere som velger alternativ behandling, både for seg selv og for å hjelpe andre.

Hvorfor velger sykepleiere alternativt
Mange sykepleiere velger også å videreutdanne seg innen forskjellige alternative behandlingsformer. Det er flere grunner til at de velger å jobbe med alternativ behandling i følge Høgskolelektor Berit Johannessen. Hun tok doktorgrad om emnet i 2006: ”Sykepleiere i alternativ behandling”. Les videre