Flere måter å behandle allergi

Homeopat MNHL Per SchraderHomeopat MNHL Per Schrader bosatt i Tromsø har en interessant artikkel på gårsdagens Nordlys.no. Artikkelen ”Tøyle eller rehabilitere?” omhandler behandling av allergi. ”Indirekte er kampen mot allergenet blitt til en kamp mot vårt eget immunforsvar. Er dette en god strategi på sikt?” spør Schrader der han sammenligner allopatisk og homeopatisk behandling med basis i aktuell forkning og egne erfaringer. Hele artikkelen fra Nordlys.no leser du her

Usikkerhet om effekten av mammografi

Usikkerhet om effekten av mammografi

Den nye BMJ-studien sammenligner dødelighet av brystkreft i Norge og Sverige, og forskerne mener at innføring av screening burde vært synlig i statistikken om den hadde noen klar effekt.

Uavhengig av den ferske studien skal hele mammografiprogrammet nå undersøkes i regi av Norges forskningsråd. Oppdragsgiver er Helse- og omsorgsdepartementet. Undersøkelsen skal se på både effekten screeningen på dødelighet av brystkreft, den faglige kvaliteten på programmet og nytten for samfunnet. Noen deler av evalueringen er allerede i gang, mens andre er forsinket. Samlet kan evalueringen kan gi svar spørsmålet om hvilke forskere som har rett.

Lege og statistiker Per Henrik Zahl ved Folkeregisteret har lenge vært kritisk til det norske mammografiprogrammet.Han mener at den nye studien i BMJ viser at effekten av brystkreft-screening er liten. – Hadde det vært noen vesentlig effekt av screening skulle man ha sett det i en slik analyse, sier Zahl. Zahl mener at det er negative effekter av mammografiscreeningen. Blant disse er omfattende behandling av svulster som går over av seg selv og ikke trenger behandling. Les videre

Mange sykepleiere velger alternativ behandling

Mange sykepleiere velger alternativ behandlingSykepleiere er i nærkontakt med de som trenger hjelp og erfarer hva som virker. Selv velger de ofte alternativ behandling og alternativ medisin når de blir syke ifølge en ny dansk undersøkelse som viser at så mye som 77 prosent av sykepleiere har brukt alternativ behandling. Både soneterapi, massasje, akupunktur og homeopati er metoder som står høyt oppe på listen av de mest brukte. Mange er også skeptiske til piller.

Det er mange sykepleiere som velger alternativ behandling, både for seg selv og for å hjelpe andre.

Hvorfor velger sykepleiere alternativt
Mange sykepleiere velger også å videreutdanne seg innen forskjellige alternative behandlingsformer. Det er flere grunner til at de velger å jobbe med alternativ behandling i følge Høgskolelektor Berit Johannessen. Hun tok doktorgrad om emnet i 2006: ”Sykepleiere i alternativ behandling”. Les videre