Antroposofiske medisiner

Antroposofiske medisiner (AM)

Antroposofiske leger kombinerer tradisjonell skolemedisin med AM som har til hensikt å stimulere kroppsfunksjoner, aktivisere motstandskraften og styrke organismen. AM er som oftest fortynnet og potensert, normalt i lave potenser.

Levering av antroposofiske medisiner

AM er klassifisert som legemidler og selges kun via apotek. Etter implementering av ny legemiddelforskrift i juli 2017 vil mange av de antroposofiske legemidlerne kreve resept fra lege les mer.

Bruk alltid varenummer ved bestilling av medisiner på apotek. Se vårt lagersøk for varenummer og levering.

Misteltein – Iscador og Helixor

Misteltein-terapi er en mye brukt antroposofisk komplementær behandling ved kreft. For mer informasjon kan du kontakte Norges NaturmedisinSentral as.