Antroposofiske medisiner

Antroposofiske medisiner (AM)

Antroposofiske leger kombinerer tradisjonell skolemedisin med AM som har til hensikt å stimulere kroppsfunksjoner, aktivisere motstandskraften og styrke organismen. AM er som oftest potensert, men normalt i lave potenser (sammenlignet med mange homeopatiske medisiner). AM er klassifisert som legemidler og selges kun via apotek. Informèr alltid apoteket varenummer ved bestilling av AM.

Levering av antroposofiske og homeopatiske medisiner

Antroposofiske legemidler må bestilles via apotek. Etter implementering av ny legemiddelforskrift i januar 2017 vil mange av de antroposofiske legemidlerne kreve resept fra lege les mer. Se vårt lagersøk for varenummer og levering. Ta kontakt for ytterligere spørsmål.

Misteltein – Iscador og Helixor

Misteltein-terapi er en mye brukt antroposofisk komplementær behandling ved kreft. For mer informasjon kan du kontakte Norges NaturmedisinSentral as.