Antroposofiske medisiner

Antroposofiske medisiner (AM)

Antroposofiske leger kombinerer tradisjonell skolemedisin med AM som har til hensikt å stimulere kroppsfunksjoner, aktivisere motstandskraften og styrke organismen. AM er som oftest fortynnet og potensert, normalt i lave potenser.

Levering av antroposofiske medisiner

AM er klassifisert som legemidler og selges kun via apotek. Etter implementering av ny legemiddelforskrift i juli 2017 vil mange av de antroposofiske legemidlerne kreve resept fra lege les mer.

Bruk alltid varenummer ved bestilling av medisiner på apotek.

Misteltein – Iscador og Helixor

Misteltein-terapi er en mye brukt antroposofisk komplementær behandling ved kreft. For mer informasjon ta kontakt.