Homeopatiske medisiner

Homeopatiske medisiner (HM) 

lages i all hovedsak fra naturlige substanser som planter og mineraler. I motsetning til farmasøytiske legemidler, som virker direkte inn på kroppens kjemiske prosesser, stimulerer HM kroppens enorme potensiale til å lege seg selv. HM er klassifisert som legemidler og selges kun via apotek. Informèr alltid apoteket om varenummer ved bestilling av HM.

Levering av homeopatiske medisiner

Statens legemiddelverk implementerer ny legemiddelforskrift i januar 2017. Der kreves det at alle homeopatiske medisiner har en egen registrering godkjent av SLV. Dette vil medføre noen endringer i sortimentet i forhold til utvalget av reseptfrie HM på apotek – les mer.

I første omgang vil utvalget av potenser begrenses til hovedsakelig D-potenser og bare noen få C-potenser. Se også vårt lagersøk for varenummer, tilgjengelighet og levering. Ta kontakt for ytterligere spørsmål.

Potenser (Deci – og Centi fortynninger)

Angir hvor mye medisinen er potensert. Den homeopatiske mortinkturen (vanlig urteuttrekk) fortynnes D-potens (1:10) eller C-potens (1:100). Deretter støtes (potenseres) løsningen kraftig. Dette utgjør første fortynningsresultat og kalles henholdsvis en D1 eller C1-potens.

Potenseringen mellom fortynningene tilfører medisinen en kinetisk energi som er helt avgjørende. Denne to-trinnssekvensen gjentas inntil man har den ønskede fortynningsgraden. For eksempel oppnås en D200-potens ved å fortynne modertinkturen 1:10 to hundre ganger. Avogadros tall overskrides ved en D24-potens. NB: Svært høye potenser beskrives vanligvis med romerske tall. En C-1000 potens omtales som 1M, en C-10 000 potens 10M, og en C-100 000 potens som CM.

LM-potenser: Det finnes også en tredje fremgangsmåte hvor man benytter en fortynning på hele 1/50 000 på hvert trinn. Dette gir de såkalte LM-potensene (LM-1, LM-2 etc.) Disse brukes særlig i tilfeller der man erfaringsmessig har sett forværringsreaksjoner, eksempelvis ved overømfintlighet hos pasienten, hudlidelser eller der pasienten skal bruke medisinen over lengre perioder.

Schüsslers Cellesalter

Schüsslers Cellesalter er klassifisert som HM og selges kun via apotek. Vi leverer Schüsslers cellesalter nr 1 – 12. Bruk vårt Lagersøk for å sjekke hva som finnes på lager av cellesalter. NB: Informèr alltid apoteket om varenummer ved bestilling av cellesalter. Slik unngår du forsinkelser og misforståelser. Ta kontakt med NNS om du er i tvil.

Privatimport av HM
Forbudet mot privatimport av homeopatiske medisiner opprettholdes. Det eneste man har lov til er å personlig ta med seg homeopatiske legemidler hjem fra EU. Om de er til eget bruk vel og merke. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.