Homeopatiske medisiner

Homeopatiske medisiner (HM) 

Produseres i all hovedsak fra naturlige substanser som planter og mineraler. I motsetning til farmasøytiske legemidler, som virker direkte inn på kroppens kjemiske prosesser, stimulerer HM kroppens potensiale til å lege seg selv.

Levering

HM er klassifisert som legemidler og selges kun via apotek. Bruk alltid varenummer ved bestilling av HM på apotek. Ta kontakt med oss for varenummer, tilgjengelighet, levering eller andre spørsmål.

Merk: Statens legemiddelverk implementerte ny legemiddelforskrift i juli 2017. Dette har ført til at et noe smalere utvalg av HM kan selges uten resept les mer.

Privatimport
Forbudet mot privatimport av HM til eget bruk er opphevet!

 

Potenser (Deci – og Centi fortynninger)

Angir hvor mye medisinen er potensert. Den homeopatiske mortinkturen (vanlig urteuttrekk) fortynnes D-potens (1:10) eller C-potens (1:100). Deretter støtes (potenseres) løsningen kraftig. Dette utgjør første fortynningsresultat og kalles henholdsvis en D1 eller C1-potens.

Potenseringen mellom fortynningene tilfører medisinen en kinetisk energi som er helt avgjørende. Denne to-trinnssekvensen gjentas inntil man har den ønskede fortynningsgraden. For eksempel oppnås en D200-potens ved å fortynne modertinkturen 1:10 to hundre ganger. Avogadros tall overskrides ved en D24-potens. NB: Svært høye potenser beskrives vanligvis med romerske tall. En C-1000 potens omtales som 1M, en C-10 000 potens 10M, og en C-100 000 potens som CM.

LM-potenser: Det finnes også en tredje fremgangsmåte hvor man benytter en fortynning på hele 1/50 000 på hvert trinn. Dette gir de såkalte LM-potensene (LM-1, LM-2 etc.) Disse brukes særlig i tilfeller der man erfaringsmessig har sett forværringsreaksjoner, eksempelvis ved overømfintlighet hos pasienten, hudlidelser eller der pasienten skal bruke medisinen over lengre perioder.

Schüsslers Cellesalter

Schüsslers Cellesalter er klassifisert som HM og selges kun via apotek. Vi leverer Schüsslers cellesalter nr 1 – 12. NB: Informèr alltid apoteket om varenummer ved bestilling av cellesalter. Slik unngår du forsinkelser og misforståelser. Ta kontakt med NNS om du er i tvil.